Workshop
Discover Vladivostok 2019
by Moscow Workshops ICPC
Host
 

Division C Rating

PlaceTeamStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5Stage 6Stage 7GP6GP8GP30% solvedProblemsAvg.placeMin. IFMOMax. IFMOLast_HourDirtRating
1. Irkutsk SU: Mindtravellers (Antonov, Chumachenko)
-
38.10200200200200200525454588.10371.6738.102000.670.44173.02
2. Far Eastern FU: TimeLimit (Mikhalev, Kalinin, Mishchuk)
-
152.3890.9172.7359.2614088.89284040061.51272.8359.26152.380.670.45100.69
3. Far Eastern FU: LexaLepexa (Cheshko, Lantsov, Raguzina)
-
200111.1188.890155.5616.67303838552.0824302000.330.3595.37
4. Irkutsk IMEI: Everlasting Summer (Mironenko, Muratov, Sosnerzh)
-
137.14100800109.0980192929053.87253.670137.140.830.6684.37
5. Irkutsk SU: ProgramMistika (Demakov, Volkova)
-
83.1283.3350083.3354.55122223542.86204.83083.330.170.5559.05
6. SCH_Cherepovets: TheVoid (Bikin)
-
-
0
-
-
46.15
-
134018.7537046.1500.6223.08
7. SCH_Barnaul+Krasnoyarsk: UST (Kukartsev, Matveev, Muruz)
-
030.770028.57
-
15761046.60030.7700.6411.87