Workshop
Discover Vladivostok 2019
by Moscow Workshops ICPC
Host
 

Discover Vladivostok 2019. Division C Contest 4.

Last success: 02:51:47, [vladivostok] Far Eastern FU: TimeLimit (Mikhalev, Kalinin, Mishchuk), problem B
Last Submit: 04:50:57, [vladivostok] Tyumen IU: The Darkers (Borovkova, Tikhonov), problem B

PlaceTeam nameA
1/1
B
2/15
C
0/10
D
0/8
E
1/5
F
0/0
G
0/0
H
0/0
I
0/0
J
0/0
TotalTimeDirtRatingSE
1.
Irkutsk SU: Mindtravellers (Antonov, Chumachenko)
+
0:14
+
0:46
-
-
+
1:59
-
-
-
-
-
31790%200.000.83
2.
Far Eastern FU: TimeLimit (Mikhalev, Kalinin, Mishchuk)
-
+1
2:52
-10
4:18
-
-1
3:28
-
-
-
-
-
119250%63.770.75
3-8.
Far Eastern FU: LexaLepexa (Cheshko, Lantsov, Raguzina)
-
-
-
-7
4:09
-
-
-
-
-
-
000%0.000.00
3-8.
SCH_Barnaul+Krasnoyarsk: UST (Kukartsev, Matveev, Muruz)
-
-4
3:59
-
-
-1
3:50
-
-
-
-
-
000%0.000.00
3-8.
Tyumen IU: EG (Surkov, Rogov)
-
-1
1:25
-
-
-2
3:21
-
-
-
-
-
000%0.000.00
3-8.
Irkutsk SU: ProgramMistika (Demakov, Volkova)
-
-3
4:32
-
-
-
-
-
-
-
-
000%0.000.00
3-8.
Irkutsk IMEI: Everlasting Summer (Mironenko, Muratov, Sosnerzh)
-
-2
4:02
-
-1
1:03
-
-
-
-
-
-
000%0.000.00
3-8.
Tyumen IU: The Darkers (Borovkova, Tikhonov)
-
-2
4:51
-
-
-
-
-
-
-
-
000%0.000.00
Submits sent:11510850000039
Accepted:1
(100%)
2
(13%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(20%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
4
(10%)
Dirt:0
(0%)
1
(33%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(20%)