Workshop
Discover Vladivostok 2019
by Moscow Workshops ICPC
Host
 

Discover Vladivostok 2019. Divison C Contest 2.

Last success: 04:52:56, [vladivostok] Far Eastern FU: TimeLimit (Mikhalev, Kalinin, Mishchuk), problem D
Last Submit: 04:57:32, [vladivostok] Irkutsk IMEI: Everlasting Summer (Mironenko, Muratov, Sosnerzh), problem F

PlaceTeam nameA
7/20
B
8/22
C
6/8
D
5/13
E
8/14
F
1/3
G
1/9
H
1/1
I
0/0
J
0/0
K
0/4
L
0/0
M
0/0
TotalTimeDirtRatingSE
1.
Irkutsk SU: Mindtravellers (Antonov, Chumachenko)
+
1:53
+1
0:39
+
0:45
+
0:55
+
1:10
+1
1:34
+8
3:23
+
4:35
-
-
-
-
-
8109455%200.000.49
2.
Far Eastern FU: LexaLepexa (Cheshko, Lantsov, Raguzina)
+
1:30
+
0:51
+
2:00
+
1:39
+1
1:00
-
-
-
-
-
-
-
-
544016%119.570.24
3.
Irkutsk IMEI: Everlasting Summer (Mironenko, Muratov, Sosnerzh)
+3
1:38
+2
1:13
+
0:30
+
0:23
+2
1:34
-1
4:58
-
-
-
-
-4
3:47
-
-
545858%114.580.24
4.
Far Eastern FU: TimeLimit (Mikhalev, Kalinin, Mishchuk)
+
0:50
+
1:00
+
1:21
+1
4:53
+
1:08
-
-
-
-
-
-
-
-
557216%110.000.24
5.
Irkutsk SU: ProgramMistika (Demakov, Volkova)
+1
2:31
+6
3:39
+
0:57
+3
1:21
+
0:35
-
-
-
-
-
-
-
-
574366%105.770.24
6.
Tyumen IU: The Darkers (Borovkova, Tikhonov)
+9
4:19
+
2:23
+
2:35
-1
4:50
+
1:27
-
-
-
-
-
-
-
-
482469%81.480.19
7.
Tyumen IU: EG (Surkov, Rogov)
+
1:03
+2
3:01
-
-
+
3:31
-
-
-
-
-
-
-
-
349540%58.930.15
8.
SCH_Barnaul+Krasnoyarsk: UST (Kukartsev, Matveev, Muruz)
-
+2
0:51
-
-3
2:46
+3
3:54
-
-
-
-
-
-
-
-
238571%37.930.11
9.
SCH_Cherepovets: TheVoid (Bikin)
-
-1
1:27
-2
2:49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
000%0.000.00
Submits sent:2022813143910040094
Accepted:7
(35%)
8
(36%)
6
(75%)
5
(38%)
8
(57%)
1
(33%)
1
(11%)
1
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
37
(39%)
Dirt:13
(65%)
13
(61%)
0
(0%)
4
(44%)
6
(42%)
1
(50%)
8
(88%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
45
(54%)